נלמד מט"ו בשבט שלשה יסודות עיקריים כיצד להיות חזק, בעל שורשים ותמיד בעלייה.
קטגוריה: נקודה למחשבה
תשובה על השאלה: יום טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ונוהגים בימים אלו לאכול פירות וירקות לברך את ה' יתברך, מה סדר קדימת הברכות ומה הסגולות המיוחדות ביום הזה?
קטגוריה: חגים ומועדים
יום טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות שבו בזמן הזה האילן מתחיל להביא את כוחותיו מלמטה למעלה, כך האדם נמשל לעץ לוקחים את הפירות ומברכים את הקב"ה.
קטגוריה: מעגל השנה
מה מיוחד בחג ט"ו בשבט ומה הוא בא ללמדנו, הרצאה חזקה מה הקשר בין האדם לבין האילן.
קטגוריה: חגים ומועדים
מה הוא חג טו בשבט, ומדוע אנונוהגים להרבות באכילת פירות ביום זה.
קטגוריה: מעגל השנה
בחג טו בשבט נלמד כי האדם נמשל לעץ ויש לו פירות ועלים והם מוסר גדול לעבודת האדם.
קטגוריה: חגים ומועדים
נוהגים בכל תפוצות ישראל בערב ט"ו בשבט לשבת כל המשפחה סביב שולחן ערוך עם מפה לבנה כדוגמת שבת קודש, ומביאים שבעת הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ועוד מיני פירות האילן כי יום זה הוא ראש השנה לאילנות.
קטגוריה: טו בשבט
רשימת פירות ט"ו בשבט וסדר בדיקתם מתולעים לפי ההלכה.
קטגוריה: טו בשבט
דיני קדימה בברכות, על מה מברכים קודם שמונח לפני שני פירות שברכתם שווה?
קטגוריה: טו בשבט
מהו יום ט"ו בשבט ומדוע הוא נקרא ראש השנה לאילנות, מהות היום ודיניו.
קטגוריה: טו בשבט