הרב יורם סרי

הרב יורם סרי

הרב יורם סרי, רב ואב"ד (אב בית דין) בעיר מודיעין עילית. היקף ידיעותיו בהלכה מזכה אותנו לשמוע ממנו בכל שבוע את שיעורו בהלכה אשר מקיף את כל חלקי השולחן ערוך. בנוסף גם הרב עונה על שאלות ההלכה אשר נשאלות באתר בטוב טעם ודעת. שיעורו מתקיים בכל יום רביעי בשעה 21:30 לפני הדרשה השבועית בישיבתנו.
ביאור ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע.
ראשון, 21 אוקטובר 2018 09:19

איסור שנאת חבר

האם מותר לשנוא חבר אפילו בלב, כל ההלכות של לא תשנא את אחיך בלבבך.
חמישי, 04 אוקטובר 2018 16:28

קללה והכאת חבר

חומר האיסור לקלל אדם מישראל או אפילו גוי, מתי כן מותר לקלל, ואיסור הרמת יד על אדם.
חמישי, 13 ספטמבר 2018 15:22

עשרת ימי תשובה ויום כיפור

הלכות עשרת ימי תשובה, מה מיוחד בימים אלו וכיצד ננצל אותם לתשובה, הלכות יום כיפור, חולים ונשים הפטורים מהצום ועוד.
שישי, 24 אוגוסט 2018 09:34

לא תיקום ולא תיטור

איסור נקימה ונטירה, התורה מצווה אותנו להטיב לזולתנו אף שהוא לא הטיב לנו בעבר.
שישי, 17 אוגוסט 2018 09:49

גניבת דעת

הלכות גזל דעת, האם מותר להבטיח משהו לחבר מבלי לקיים, האם מותר לכתוב על החצר 'כלב נושך' אף שאין שם כלב.
חמישי, 09 אוגוסט 2018 14:45

אונאת דברים חלק ב

המשך הלכות אונאת חבר בדברים, האם מותר לקרוא לחבר בשם כינוי,  האם מותר לקחת כסף של עוגמת נפש, האם מותר לומר לחבר שהוא מקפיד ועוד.
חמישי, 02 אוגוסט 2018 11:04

אונאת דברים חלק א

המשך הלכות הלבנת פנים, כיצד אסור להונות את החבר בדיבור ואפילו בשתיקה.
חמישי, 26 יולי 2018 15:31

הוכח תוכיח חלק ב

האם מותר להוכיח אדם עד שנלבין פניו, עד כמה פעמים צריך להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה.
רביעי, 18 יולי 2018 15:28

הוכח תוכיח

מצוות תוכחה, האם חייב להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה וכיצד מוכיחים אדם זה.
עמוד 4 מתוך 28