מעלת הליכה עם תפילין לבית הכנסת ודיני הנחת תפילין בתפילת שחרית.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
זמן הנחת תפילין, מי ששכח להניח ושאר דיני תפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר
הלכות תפילין של יד ושל ראש, מיקום התפילין וברכותיהם
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 4 מתוך 4