האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר הם מונחות עליו? האם מותר לתפוס את התפילין בידו והרצועות נופלות מטה?
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר
מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם צריך לכסות את התפילין בשעה שעליו? מהו היסח דעת מתפילין? המקומות שבהם נוהגים למשמש בתפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר
מה הדין אם יש גבס או תחבושת על היד או על הראש? האם צריך להוריד את השעון של יד כאשר מניחים תפילין של יד?
קטגוריה: השכמת הבוקר
מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד שאר מלאכות וביד השניה הוא כותב באיזה יד צריך להניח תפילין?
קטגוריה: השכמת הבוקר
מתי אפשר להוריד תפילין? מה דין להיות עם תפילין בשעת תפילת מוסף בראש חודש? האם יכול להוריד תפילין של יד קודם תפילין של ראש?
קטגוריה: השכמת הבוקר
אם נכנס לבית הכסא האם צריך לחזור ולברך שוב על התפילין? ואם יש לו רק תפילין של ראש מה יברך "להניח תפילין" או על "מצות תפילין"?
קטגוריה: השכמת הבוקר
היכן מנחים תפילין של יד? האם הכריכות שכורכים על היד צריכות להיות שלמות?
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם מותר לתת לעני צדקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש? האם מותר לענות קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש?
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 2 מתוך 4