נלמד על מעלת השלום ובמיוחד בשלום בית, על פי סיפור מיוחד וחזק בין בני זוג כיצד זכו לשלום בית.
קטגוריה: 60 שניות
מה גרם למגיפה הקטלנית וכיצד הצליח הרב לעצור אותה, בזכות איזה מצוות נעלמה המגיפה כליל?
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מה מיוחד במצוות התפילין ומה סגולתה של מי שמקפיד להניח תפילין בכל יום...
קטגוריה: מבט לחיים
מעלת הנחת תפילין גדולה מאוד ויותר גדולה מכל המצוות הכתובות בתורה, משום שזה מקשר אותו לבורא עולם, שהתפילין הם כנגד הלב והמח ומשעבדים אותם לבורא עולם.
קטגוריה: מושג יהודי
תשובה על השאלה: מה הדין אם בדקתי את התפילין ונמצא שיש בו טעות מה עושים, האם צריך כפרה וכיצד?
תשובה על השאלה: האם צריך לבדוק את התפילין כל פרק זמן מסוים או שאין חובה בכך. ומה הדין בתפילין שהונחו בשמש או הרבה זמן בארון?
תשובה על השאלה: האם בחודש אלול צריכים לעשות בדיקה למזוזות וכן לתפילין או שזה רק מנהג חסידות, ומה עיקר הדין בבדיקתם?
האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו על הארץ? האם רשאי לשנות מתפילין של יד לתפילין של ראש, ומה הדין להיפך?
קטגוריה: השכמת הבוקר
תשובה על שאלה באתר: האם מותר להניח תפילין על שאר לא מחובר לראש הנקרא פאה או שאסור משום חוצץ?
מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש בתפילין של רבנו תם האם מותר לענות או לא?
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 1 מתוך 4