האדם לא צריך לחפש להיות פטור מהמצוות אלא להיפך, לרוץ ולהתחייב במצוות לקיים רצון הבורא.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע ביד האדם לקבוע ימי נזירו... ומדוע הנזיר מביא קורבנות לאחר ימים אלו...
קטגוריה: פרשת שבוע
העולם מתקיים רק על ידי אמונתם התמימה של עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע
במצות השמיטה אנו לומדים את היסודות החשובים של התורה.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע האבות תקנו את התפילות בסדר הזה, ולא לפי סדר היום של התורה שמתחיל מהלילה.
קטגוריה: פרשת שבוע
איך מסרו היהודים עצמם למען השבת - האם אנו הולכים בדרכיהם או שאנו מבזים את המתנה הטובה שנתן לנו הבורא מבית גנזיו...
מפרשת השבוע נלמד כמה מעלתה של התפילה רבה שאפשר לשנות את הטבע.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 16 מתוך 16