דבר ראשון לאחר שאנחנו אומרים מודה אני בבוקר צריכים להזדרז ליטול את ידינו מהרוח הרעה ששורה עליהם.
קטגוריה: 60 שניות
תשובה על השאלה: האם אפשר לאישה ליטול ידיים כשיש בידיה טבעות או שיש בכך חוצץ וצריכה ליטול שוב את ידיה. מה פירטי הדין בכך.
בזכות מצוה אחת קטנה של נטילת ידיים זכתה להנצל מיסורים ולהכיר את האמת.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
האם נשים חייבות בברכת אשר יצר וברכות השחר, האם אישה מברכת ברכת התורה ומה הדין אם היא מסתפקת.
קטגוריה: הלכות לנשים
כל בוקר אנחנו נוטלים ידיים. ישנם כמה ביאורים בהלכה למה אנו עושים זאת.
קטגוריה: מושג יהודי
האם כשנוגע בכלב או בחתול צריך ליטול ידים לאחר מכן? ומה הדין אם אין לו מים האם רשאי לקנח ידיו בבגדיו ולהתפלל?
קטגוריה: השכמת הבוקר
דיני נטילת ידיים לשאר דברים שבמשך היום. אם הכניס את ידיו לבית הכסא ולא עשה צרכיו האם צריך ליטול את ידיו? אדם שהסתפר על ידי אדם אחר האם הספר צריך ליטול את ידיו או לא?
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם מותר ליטול ידים במקום שעוברים שם בני אדם? ועוד דינים שיוצאים מהטעמים של נטילת ידים שחרית.
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם מותר לגעת עיניו קודם שנטל ידיו שחרית? ומה הדין אם נגע באוכלים קודם שנטל ידיו שחרית?
קטגוריה: השכמת הבוקר
טעמים לנטילת ידים שחרית, והאם מותר ללכת לפני נטילת ידים שחרית? וסדר נטילת ידיו.
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 1 מתוך 2