הרצאה חזקה בנושא מעלת הציצית וקדושתה, וכמה חמור עונש ביטולה.
קטגוריה: יהדות
המשך הלכות ציצית, ברכה וטלית מושאלת ושאר דינים בטלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר
פתיחה להלכות ציצית, סוגי ציצית וקשירה לשמה, דיני הטלית והציציות.
קטגוריה: השכמת הבוקר