הסבר מדהים איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם ברואיו כחוט השערה.
קטגוריה: דברי הרב
זהירות בעברה יכול להיות רק אם יודעים את חומרתם של העברות.
קטגוריה: שבט מוסר
עיקר המוסר הוא ההתמדה שיש בלימוד היום יומי ורק ככה מצליחים לגדול!
קטגוריה: נקודה למחשבה
האדם מראה את האמת ע"י הבנים שלו כמו שהעץ מראה את כוחו ע"י הפרות שהוא מוציא.
קטגוריה: נקודה למחשבה
כמה סובלים הרשעים יסורים בעולם הבא עוד לפני הגיהנום אשר צריכים להתגלגל בגילגולים ובכף הקלע.
קטגוריה: שבט מוסר
בואו נלמד מוסר מהבהמה שהיא עושה כל מה שרוצה מבלי דעת - אך אנחנו בני אדם צריכים לתת דעת לפני כל פעולה.
קטגוריה: שבט מוסר
לימוד מוסר חשוב מאבריו של האדם על דרך החיים...
קטגוריה: שבט מוסר
כמה חשוב ללמוד מוסר נוקב בכל יום חק ולא יעבור
קטגוריה: שבט מוסר
עוד עצות בעבודת השם לזכור תמיד בכל מעשינו את השם יתברך
קטגוריה: שבט מוסר
כמה עצות איך להתקדם בעבודת השם לעלות מעלה.
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 26 מתוך 28