מה הייתה המלחמה בזמן חנוכה? והאם עדיין אנו נלחמים נגד יון...
קטגוריה: רבנים אורחים
הלכות ודיני חנוכה, הדלקת נרות ומנהגים בחג הקדוש.
קטגוריה: מועדים
חנוכה הוא חג המסמל את הטהרה של עם ישראל ולכן עיקר הנס על השמן הטהור
קטגוריה: שיחת השבוע