הלכות חג הפסח לנשים, כיצד בודקים את החמץ, האם נשים מברכות על הלל בליל פסח ועוד.
קטגוריה: הלכות לנשים
הרצאה נדירה של גדול מזכי הרבים הרב יגאל כהן על מעלת השמחה - כמה צריך לשמוח בעולם הזה ורק לחייך.
קטגוריה: רבנים אורחים
איזה מחזה ראה היהודי והחליט בזכות זה לחזור בתשובה...
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מה אנו צריכים לשאוב מחג הפסח - גאולה חירות ואמונה - הרצאה חזקה בנושא חג הפסח.
קטגוריה: רבנים אורחים
הלכות כשרות מוצרי המזון לחג הפסח, תערובת חמץ במזון ודינים נוספים באיסור חמץ בפסח.
קטגוריה: מועדים
שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול. אבל הרבה מאיתנו לא יודעים מדוע היא נקראת כך.
קטגוריה: מעגל השנה
דיני האפיקומן ומה הדין אם שכח לאוכלו, ודיני יעלה ויבוא בברכת המזון בליל הסדר
דיני אכילת המרור, וסדר הכריכה של המצה והמרור ואיסור אכילת זרועה הצלויה שבקערה בליל הסדר.
סדר אכילת המצה, ומה הדין אם לא הסב, ודיני זקן וחולה.
האם נשים חייבות לקרוא את כל סדר ההגדה, ומתי מגלים את המצה ומתי מגביהים את הכוס השניה, וסדר שפיכת היין באמירת עשרת המכות.
עמוד 1 מתוך 3