מקורות וטעמים למצות בניית סוכה וארבעת המינים, מדוע צריכים לבנות סוכה ולמה דוקא בחודש תשרי, ומה עלינו לזכור בזמן שאנו יושבים בסוכה.
קטגוריה: חג סוכות
הלכות ודיני סוכה, ארבעת המינים והלכות חג הסוכות.
קטגוריה: מועדים