אדם שרוצה לזכות לאמונה צריך קודם כל לעבוד לזכות ליראת שמים ורק אח"כ יזכה לאמונה ובטחון בקב"ה.
קטגוריה: יראת שמים
הבריאה כולה נבראה מאלפי פרטים מדוייקים ללא שום פגם - א"כ איך אפשר לומר שהכל נברא לבד מפיצוץ?
קטגוריה: דברי הרב
כל מה שהקב"ה עושה בעולם זה רצון השם ולכן האדם צריך לשמוח בכל מה שעובר עליו כי כך רצה הקב"ה.
קטגוריה: דברי הרב
עם ישראל זכה לצאת ממצרים רק בזכות האמונה שלו וכך אנו נזכה להגאל רק בזכות האמונה.
קטגוריה: רבנים אורחים
כל מהלך חייו של האדם מתקיימים על פי היסודות של בנין האישות שבו הן במידות והן בתורה וכמה מוטלת עלינו מחוייבולת לדקדק ביסודות כחוט השערה.
קטגוריה: שיחת השבוע
כמה גדולה אמונת חכמים שהיא יכולה לעזור לאדם גם במצבים הלא מובנים.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
מה קורה שאדם מפספס את האוטובוס ומתעצבן, אך לבסוף מתגלה שהיה פיגוע... או לא...
קטגוריה: טיפ לחיים
סיום הלכות סדר היום, איך הולכים לישון, כוונות בעשיית כל דבר בסדר היום לשם שמים וביאור מצוות אמונה וביטחון בהשם.
קטגוריה: הלכות ברכות
מהי אמונה, איך זוכים לאמונה והאם צריך הוכחות בשביל להאמין? כל זאת תשמעו בסרטון מתוך סדרת הרצאות 'הוכחות האמונה' של הרב יהודה שמעוני.
קטגוריה: סרטונים מחזקים
לקט מדהים מתוך סדרת ההרצאות 'בריאת העולם' של הרב יהודה שמעוני, איך אפשר מתוך הטבע לראות את בורא העולם.
קטגוריה: סרטונים מחזקים
עמוד 20 מתוך 26