מי שבוטח הקב"ה אפילו שהוא נמצא בנקודה של צרה גדולה הוא לא מפחד, כי הוא מבין שהחושך הוא סיבה לאור וכל מה שה' עושה לטובה ומה שאנו רואים זה תמונה לא בשלומותה.
קטגוריה: שיחת השבוע
כל החיים אנחנו מתמלאים בשאלות על דרכי בורא עולם, וזה היסוד שיוסף לימד אותנו נסתרות דרכי ה'. יסוד היסודות להאמין בצורה ברורה שכל דרכי ה' לטובה.
קטגוריה: שיחת השבוע
סיפור נפלא הממחיש לנו כמה גדולה השגחתו של השם שגם דבר שנראה לנו כרע לבסוף הוא הטוב הגמור.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
חג החנוכה מתקרב ואנו רוצים לחוש אמונה - כיצד נזכה לקבל את השפע בימים קדושים אלו...
קטגוריה: מבט לחיים
מהו הסוד שיש בעם היהודי שבזכותו אנו קיימים ונשארים לנצח - בואו נכיר את סוד האמונה.
קטגוריה: מבט לחיים
מה יכול לשמור עלינו מהקור גם ללא מעיל או כפפות - סיפור מרגש על כוחה של תפילה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
סגולה נוראה כיצד להנצל מהצרות - לעצום את העיניים ולהאמין שאין עוד מלבדו!
קטגוריה: סיפורים מהחיים
כיצד נעבור את משברי החיים - אם נאמין באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך ותשועתו של השם קרובה לבוא כהרף עין.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
כמה צריכים להיזהר בנקימה ונטירה שאין אנו יודעים את דרכו של בורא עולם ואם אדם עשה לנו נזק או פגיעה צריכים אנו למחול בלב שלם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מפרשת השבוע אנו  למדים שיש מצוות שאין לנו הסבר לקיומם. ללמדנו שגם אם דרכו של הקב"ה לא מובנת או שלא קיבלנו את מה שביקשנו, צריכים להבין שגם לא זו תשובה.
עמוד 18 מתוך 25