כיצד מגיב אדם שמחכה שנתיים וחצי לכלייה וברגע האחרון מפספס אותה? עוד שנים של סבל ויסורים, אך רבי ראובן קרלנשטיין מלמד אותנו כיצד מקבלים דברים לטובה...
קטגוריה: סיפורים מהחיים
כמה חשובה המתנה הגדולה שיש לכל יהודי - להודות להשם - גם על הטוב וגם על הרע, גם על הקשיים וגם על החסדים...
קטגוריה: מבט לחיים
כמה עצומה ההבטחה של בעל הספר שאגת אריה, על הבטחתו ליהודי במעשה הקרבה שעשה למען תינוק של בית רבן.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
כל מה שעובר על האדם תלוי בשכל שלו אם הוא יחשוב טוב יהיה טוב.
קטגוריה: רבנים אורחים
נשאב בהילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי אמונה וביטחון שכל מה שקורה מאת השם יתברך.
קטגוריה: הילולת צדיקים
אם היינו יודעים כמה היסורים הם פנינים יקרות היינו שמחים בהם ומשבחים את בורא עולם שהביא לנו אותם.
קטגוריה: מעלת היסורים
גם שיש קושי בחיים צריך ללמוד להסתכל על הנקודות הטובות ולהודות עליהם ואז הקב"ה יסיר מעלינו את הקשיים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
סיפור מרגש כמה חשוב להגיד תודה, להודות ולהתבונן בנפלאות השם, שמי שעושה זאת זוכה לניסים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
כמו שאדם לא בוחר כיצד יבוא לעולם, זכר או נקבה, גבוה או נמוך אלא הכל מהשם ככה כל מה שעובר עלינו בחיים - בכל מהשם.
קטגוריה: רבנים אורחים
כל יהודי יכול להתרומם מעל הקרקע ולחיות אמונה והקב"ה שולח לו את הישועה.
קטגוריה: רבנים אורחים
עמוד 17 מתוך 25