דרשה חזקה לתשעה באב על חורבן בית המקדש וצער השכינה - כמה הקב"ה מצטער שעם ישראל בגלות.
קטגוריה: חגים ומועדים
כל אדם חי בבית שלו ושוכח שלקב"ה אין בית והשכינה בגלות ואין יום שאינו מקולל מחברו.
קטגוריה: דברי הרב
למה נחרב בית המקדש ומדוע דוד המלך זימר כשראה את חורבן הבית?
קטגוריה: דברי הרב
יש אנשים שבוכים על כסף ויש אנשים שבוכים על כבוד - על מה אתה בוכה מראה מי אתה באמת!
קטגוריה: חגים ומועדים
מה אנו יכולים לדלות מהימים המיוחדים של בין המצרים, כיצד נהפוך את תשעה באב ליום של געגוע וכיסופים לקב"ה.
קטגוריה: מבט לחיים
ביום שבו נחרב בית המקדש צריך לדעת על מה יש לנו לבכות, למה הקב"ה החריב את ביתינו ושרף את היכלנו.
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: כיצד צריכים לנהוג שצום תשעה באב חל במוצאי שבת. האם עושים הבדלה, מתי חולצים את הנעלים ועוד שאר הלכות.
צום תשעה באב קבעו לנו אותו חכמים על חמישה דברים שארעו לעם ישראל באותו היום, והוא הנקרא צום החמישי. מהם חמשת הדברים שהיו בצום תשעה באב.
קטגוריה: מעגל השנה
תשובה על השאלה: האם מותר לקרוא עיתון בצום תשעה באב או שיש בכך חילול הצום ועדיף לא לקרוא עיתון כלל.
תשובה על השאלה: מה הדין למי שעובד בצום תשעה באב וקשה לו לצום האם יש לו היתר לא לצום או שהוא חייב לצום?
עמוד 1 מתוך 4