תשובה על השאלה: האם חייב להשאר ער כל ליל חג השבועות וללמוד תורה או לקרוא את התיקון, ומה המעלה בזמן הזה?
תשובה על השאלה: חג השבועות הוא חג מתן תורה כמה מנהגים של יום זה ומעלת יום הנשגב הזה שבו נהיינו לעם המובחר.
האם נשים יכולות לספור את העומר, האם אישה יכולה להסתפר בספירת העומר והאם נשים יכולות לעשות את התיקון של ליל שבועות.
קטגוריה: הלכות לנשים
עמוד 2 מתוך 2