כל אחד שיתבונן ישאל את עצמו חג השבועות הוא שונה מכל החגים, בכל חג יש איזה סימן, חנוכיה, סוכה, מצות וכו' אבל מה הסימן של חג השבועות?
קטגוריה: מעגל השנה
תשובה על השאלה: יש הנוהגים בחג השבועות לקשט את בית הכנסת ובמיוחד את ארון הקודש בענפים פרחים וקישוטים. האם יש מקור למנהג זה?
תשובה על השאלה: בחג השבועות יש הנוהגים לאכול מאכלי ומגדנות חלב, יש האוכלים בליל החג ויש הנוהגים לאכול בבוקר את מאכלי החלב. מה מקור ההלכה?
תשובה על השאלה: האם חייב להשאר ער כל ליל חג השבועות וללמוד תורה או לקרוא את התיקון, ומה המעלה בזמן הזה?
תשובה על השאלה: חג השבועות הוא חג מתן תורה כמה מנהגים של יום זה ומעלת יום הנשגב הזה שבו נהיינו לעם המובחר.
האם נשים יכולות לספור את העומר, האם אישה יכולה להסתפר בספירת העומר והאם נשים יכולות לעשות את התיקון של ליל שבועות.
קטגוריה: הלכות לנשים
עמוד 2 מתוך 2