אפשר לעשות את כל העבירות בעולם הזה אבל צריך לזכור שביציאה משלמים הכל!
קטגוריה: נקודה למחשבה
אחד מיסודות היהדות היא טהרת המשפחה, כמה חובה גדולה להיזהר בזה והרבה פרטי דינים יש בכך. ומעלתה הגדולה של השומר את עצמו בכך.
קטגוריה: מושג יהודי
סיפור מדהים שסיפר הרב דניאל זר על עצמו כיצד זכה לישועה גדולה במירון בזכות רבי שמעון בר יוחאי.
קטגוריה: נקודה למחשבה
סיפור מרגש על ניצול שואה שאמר קדיש לאחר המלחמה - מה הוא ביקש לפני הקדיש...
קטגוריה: נקודה למחשבה
כמה עצוב שראשי המדינה היושבים בבג"צ הם אנשי שמאל שפוסקים רק לטובתם ומטים את כל המדינה.
קטגוריה: נקודה למחשבה
סרטון חזק של הרב דניאל זר - כמה אנחנו קטנים ולא מבינים את הנהגתו של בורא עולם.
קטגוריה: נקודה למחשבה
מדוע יש אסונות, מדוע הקב"ה לוקחי דוקא את הצדיקים? סרטון חזק של הרב דניאל זר!
קטגוריה: נקודה למחשבה
סרטון חזק על מעלת החזקת התורה - כמה שכר גדול לאדם שעוזר ללומדי התורה.
קטגוריה: נקודה למחשבה
היצר הרע לא רוצה את העבירה עצמה אלא את היאוש שאחרי העבירה.
קטגוריה: נקודה למחשבה
סרטון חזק על מעלת המעשרות - הבטחה נדירה של חז"ל שכל מי שמעשר מובטח לו שיתעשר!
קטגוריה: נקודה למחשבה
עמוד 1 מתוך 45