צום עשרה בטבת הוא הצום העשירי, שהוא בחודש העשירי לחודשי השנה על פי התורה. השנה חל צום זה ביום שישי, וצריך להבין שצום זה חשוב מאוד שהתחיל המצור על ירושלים.
קטגוריה: מושג יהודי
האם נשים חייבות בצומות במשך השנה, ומה הדין בתשעה באב, ומה נוהגים לעשות בבין המצרים.
קטגוריה: הלכות לנשים
תשובה על השאלה: לפני פורים אנו צמים תענית אסתר, מי חייב לצום ומי פטור מתענית זו, ועוד שאר פרטי התענית.
קטגוריה: חגים ומועדים
מהם ימי השובבים שמסוגלים לכפרת עוונות ומעלתם גדולה מאוד, ומדוע תיקנו אותם.
קטגוריה: מושג יהודי
ביום הכיפורים ישנם חמישה עינויים, מה פרטי ההלכות והדיניים בחמשת האיסורים האלו ומה ההגדרות שלהם?
תשובה על השאלה: האם מועברת מניקה וכן יולדת צריכות לצום ביום הכיפור או שצריכות לאכול מעט במשך היום. ומי נראת מעוברת מניקה ויולדת?
תשובה על השאלה: כיצד צריכים לנהוג שצום תשעה באב חל במוצאי שבת. האם עושים הבדלה, מתי חולצים את הנעלים ועוד שאר הלכות.
צום תשעה באב קבעו לנו אותו חכמים על חמישה דברים שארעו לעם ישראל באותו היום, והוא הנקרא צום החמישי. מהם חמשת הדברים שהיו בצום תשעה באב.
קטגוריה: מעגל השנה
כל שנה אנו מגיעים לצום יז בתמוז, האם פעם שאלנו את עצמנו על מה אנו צמים ומה קרה ביום הזה?
קטגוריה: מעגל השנה
תשובה על השאלה: מי מה הפטורים שאינם צריכים לצום בתענית בכורות ומה התנאים לכך?
קטגוריה: חגים ומועדים
עמוד 1 מתוך 2