בשיעור זה נלמד את הנושא של שומרים בהלכות ייחוד, מי הם השומרים וכיצד זה מונע מאתנו את איסור ייחוד שבכך יהיה מותר להתייחד.
קטגוריה: הלכה למעשה
כידוע שיש איסור הנקרא ייחוד, שאסור לאיש להתייחד עם אישה. מה הדין לגבי ייחוד של בני משפחה, כגון אמה ובנה, סבא ונכדה, אב וביתו וכו'. האם יש בכך איסור או שלא.
קטגוריה: הלכה למעשה
אחד הדברים המפורסמים והידועים לכל זוג צעיר הבעיה איך מסתדרים הכלה עם החמה ואיך אפשר למנוע את כל המריבות ולגרום לכמה שיותר אהבה.
קטגוריה: סדנה לתקשורת
המשך לדיני הלכות קירבה משפחתית מי המותר להנישא לו ומי אסור להנישא, ומתי אין חשש לאיסור נישואין אלו.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
הלכות דיני קרבה משפחתית אם מי מותר להתחתן ומי אסור להתחתן, ומתי יש איסורים דאורייתא, ובאלו מקרים דרבנן.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
סיפור מרגש מאוד, על אחיות שכמעט כל ימי חייהם היו זרות לחלוטין אבל לבסוף החליטה אחת מהם לעשות את הצעד ולא להפסיד את אהבת בין אדם לחברו ולהתרחק משנאת חינם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים