האם הקב"ה מוותר על העבירות שאני עושה? דרשה חזקה בנושא עומק דינו של הבורא!
קטגוריה: יהדות
יעקב אבינו נכנס לקבל את הברכות מיצחק אביו, וכל התהליך אומרים חז"ל היה בפחד מלאכים היו מחזיקים אותו משני צדדיו. מדוע צריכים זרע ישראל לקבל את הברכות בצורה כזאת ולא בכבוד ושמחה.
קטגוריה: שיחת השבוע
ברגע שמגיעים לניסיון אז נמדדת היציבות שלנו, יש ימים שהתפילות מרוממות ופתאום אם נסיון קטן והתפילה אחרת, וכן בהרבה ניסיונות קשים יש מעידות ונפילות. כמה צריכים להיות בהתמדה בכל רגע שיש.
קטגוריה: שיחת השבוע
כל אחד צריך ללכת אל האמת גם שהוא צריך לוותר על דברים או תאוות גשמיות.
קטגוריה: יהדות
רק ע"י ביקורת נצליח להתקדם בחיים ובכל דבר בין ברוחניות ובין בגשמיות.
קטגוריה: מעלת המוסר
הכנה ליום הדין - מה העבודה שלנו באלול ובמה עלינו להתחזק?
קטגוריה: ימים נוראים
כיצד נתכונן ונכין את עצמינו לימים הנוראים - ארבעים יום נהיה אך ורק עם הקב"ה ללא שום הפרעות.
קטגוריה: ימים נוראים
צריכים להיות בדבקות להשם יתברך, כמו אותו אחד שאנחנו אוהבים כל הזמן אנחנו חושבים עליו ומחוברים אליו. ובהלכה: הלכות ארבע פרשיות שקוראים לפני ואחרי פורים.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה
כל זמן שאנחנו בעולם הזה אנחנו יכולים להינות לבלות לעשות חטאים וחושבים שהכל בסדר העולם לפנינו, אבל צריכים אנו לדעת שיוצאים מהעולם הזה בסופו של דבר משלמים על הכל.
קטגוריה: נקודה למחשבה
אנשים טוענים למה צריך להשתגע ולחיות בלחץ ביהדות, נקום מתי שרוצים אוכלים מה שרוציפ, פשוט להיות יהודי טוב. מה קובע לנו לקבל את ההגדרה יהודי טוב.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 1 מתוך 33