הרב דניאל זר

הרב דניאל זר

ראש הישיבה וראש מוסדות אור דוד הרב הגאון דניאל זר.
מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו. בדרשות המוסר חוצבות להבות האש השיב רבים מעוון וקירב אותם תחת כנפי השכינה ובנה אלפי בתים ברוח הטהרה והקדושה.

רביעי, 10 אפריל 2013 16:33

איפה היה אלוקים בשואה

האם אנו נשאל היכן היה הקדוש ברוך הוא בזמן השואה? האם חרדים לא עומדים בצפירה בגלל שלא איכפת להם מהשואה? או שבעצם המדינה לא איכפת לה מהשואה...
רביעי, 17 אפריל 2013 16:19

נחשים יש גם היום

פתיחה לסדרת הרצאות של קדושת האדם, כיצד ניתן להשתנות ולשבור יצרים ותאוות - רק ע"י לימוד מוסר או ע"י שמיעה של דרשה.
רביעי, 24 אפריל 2013 15:09

והם רצים לבאר שחת

לאן רצים הטועים בעולם הזה, כל היום מתקדמים בטכנולוגיות ובקידום העולם והכל מתקדם אבל לבאר של שחת...
שלישי, 16 אפריל 2013 14:35

חכם עיניו בראשו

מאמר החכם מכל האדם שלמה המלך על פי פירוש הזוהר הקדוש.
שלישי, 16 אפריל 2013 14:32

להשקיע במקום הנכון

סיפור משל המראה לנו איפה אנחנו צריכים להשקיע באמת.
שלישי, 16 אפריל 2013 14:23

למה לא קונים?

משל מדהים מתוך סיפור הגמרא עם אליהו הנביא על ימות המשיח.
שלישי, 16 אפריל 2013 14:19

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

איך אפשר להשפיע על הלב לעבוד את הבורא עבודה שלמה?
שלישי, 16 אפריל 2013 14:13

דרכה של תורה

כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל...
שני, 15 אפריל 2013 14:52

גיחזי מוסר נפשו

מאות שנים אחרי שנפטר גחזי התגלה לאריז"ל וכך נגמר תיקונו.
שני, 15 אפריל 2013 14:47

מעלת רבי יהושע בסיס

קצת משבחיו ומעלותיו של רבי יהושוע בסיס.
עמוד 95 מתוך 96