הרב דניאל זר

הרב דניאל זר

ראש הישיבה וראש מוסדות אור דוד הרב הגאון דניאל זר.
מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו. בדרשות המוסר חוצבות להבות האש השיב רבים מעוון וקירב אותם תחת כנפי השכינה ובנה אלפי בתים ברוח הטהרה והקדושה.

רביעי, 16 ינואר 2013 17:58

לא תסור מכל אשר יורוך

אסור להתבלבל בזמן שהתורה עומדת על כף המאזנים וצריכים לאזור כח לתת יד להרים קרנה של תורה.
רביעי, 02 ינואר 2013 17:55

להתבטל לגדולים

כח התורה עומד על כף המאזנים ואנו צריכים רק לשמוע לגדולי הדור
רביעי, 17 אוקטובר 2012 17:49

חיילים ללא גדרות ומכשולים

עיקר האדם לעמל יולד ורק עם עמל גודלים ועולים, וזה הגדרות והמכשולים שמחזק את החיילים.
רביעי, 10 אוקטובר 2012 17:40

כח ההתמדה

עיקר עבודת השם הוא בהתמדה והחזקה, הרציפות והעקביות שיש בכל דבר.
רביעי, 19 ספטמבר 2012 17:56

מלחמת יום כיפור

מדוע עם ישראל חווה מפלה גדולה ואובדן גדול במלחמה גורלית זו? מה המסר שאנו צריכים ללמוד?
רביעי, 12 דצמבר 2012 16:50

מסירות נפש

רק על ידי מסירות נפש אפשר לזכות לדברים גדולים ומי שאין בו מסירות לא יקבל.
רביעי, 21 נובמבר 2012 16:44

סכין בלב האומה

כבודה של תורה ותלמידיה הם לב האומה וכל המפריע להם כתוקע סכין בלב האומה.
רביעי, 14 נובמבר 2012 16:41

אל תסתכל בקנקן

כבודה של תורה ותלמידיה הם לב האומה וכל המפריע להם כתוקע סכין בלב האומה.
רביעי, 24 אוקטובר 2012 16:39

שטיפת מח

האם באמת מי שחוזר בתשובה עבר שטיפת מוח? האם רק החרדים עושים שטיפת מוח? ומה זה בעצם שטיפת מוח?
רביעי, 07 נובמבר 2012 16:32

קיללת הנחש

מהות התפילה היא להתקשר לבורא ולכן הנחש התקלל לאכול תמיד מן המזומן על מנת שלא יתפלל.
עמוד 88 מתוך 91