יש אנשים שבוכים על כסף ויש אנשים שבוכים על כבוד - על מה אתה בוכה מראה מי אתה באמת!
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: מתי תענית בכורות והאם יש חיוב לצום ביום זה ומה הדין לנשים בכורות בצום?
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: מי מה הפטורים שאינם צריכים לצום בתענית בכורות ומה התנאים לכך?
קטגוריה: חגים ומועדים
מי הם הפטורים מצום יום כיפור, האם מעוברת צריכה לצום, וכן יולדת, ומי נקרא חולה שפטור מהצום.
קטגוריה: ימים נוראים
ביאור חמשת העינויים ביום כיפור, כיצד נוטלים ידיים ביום כיפור, כיצד מבדילים במוצאי הצום ועוד.
קטגוריה: ימים נוראים
מהם החייבים בצומות ומהם הפטורים, האם מעוברות ומניקות חייבות לצום, והאם חולה חייב לצום, ומה הדין בחתן או בעלי ברית ביום הצום.
איך אפשר להיפטר ולא לצום תענית בכורות? ומה הדין שקונה בשר האם מותר לומר שזה בשביל פסח?
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.
קטגוריה: חג פורים
הלכות עשרה בטבת, דיני הצום ומהו עיקרו של התענית? תשובה וצדקה.
מהות הצום, מדוע צמים בעשרה בטבת, דיניו ומה הדין אם חל הצום בערב שבת.
עמוד 1 מתוך 2