הלכות ודינים לראש השנה הנחוצות לנשים, תפילות החג, האם נשים צריכות לעשות התרת נדרים והאם מוצר לנשים לעשות תשליך.
קטגוריה: הלכות לנשים
סיפור מרתק כיצד אורח פשוט במפעל משגשג מצליח למצוא את התקלה, ומה אנו יכולים ללמוד מכאן מוסר השכל...
קטגוריה: סיפורים מהחיים
אנו מתכוננים לראש השנה אבל לפעמים שוכחים את העיקר, האם אנו באמת מוכנים ליום הגדול והקדוש...
קטגוריה: מבט לחיים
בראש השנה דנים את כל העולם מי יחיה ומי ימות, למי יהיו חיים שלוים ולמי לא, מה עלינו לעשות להכתב בספר החיים?
קטגוריה: ימים נוראים
תשובה על השאלה: מה סדר הסימנים בראש השנה, ומה עושה מי שאין לו ראש של כבש, האם אדם שלא אוהב אחד מהסימנים חייב לאכול או שיש לו להסתפק רק מלראות?
תשובה על השאלה: אחד ממנהגי ראש השנה לעשות סדר התשליך שבו אנו זורקים את עוונותינו למים. האם חייב לעשות זאת בנהר או מספיק בברז המים שבבית, ומה דין הנשים בכך?
תשובה עלה שאלה: האם שמטבילים את הלחם בברכת המוציא צריך להטביל בדבש או בסוכר, או שאפשר כמנהג השנה לטבל אותו במלח?
תשובה על השאלה: ידוע המשפט שאומרים כל שנה "מי שישן בראש השנה המזל שלו ישן" האם זה נכון, ואם מותר לישון מתי מותר לישון?
תשובה על השאלה: בסימנים ישנם כמה פירות של עץ תמר, רימון מה הסדר ברכות ומי קודם למי, ומה הדין בברכה בורא פרי האדמה בתוך הסעודה?
תשובה על השאלה: ראש השנה היינו יום מרומם וחשוב מאוד איך צריך לנצל את הזמן ביום הזה, ומה טוב לקרוא?
עמוד 3 מתוך 6