סיפור חזק על מעלת נרות השבת כיצד נהרג הילד שנסע בשבת ומה הקשר לנרות שבת.
קטגוריה: נקודה למחשבה
הרצאה  חזקה בנושא שבת קודש, מעלת נרות שבת קודש, כמה מצווה חשובה שעת הרצון בשבת קודש בשעת הדלקת נרות.
קטגוריה: שבת קודש
כמה זמן צריכים נרות השבת להיות דלוקים, האם אפשר להדליק נרות שבת בנרות שעוה, היכן מניחים את נרות השבת?
קטגוריה: הלכות שבת
מתי תדליק נרות אישה שיש לה ליל טבילה בשבת, האם בחורים או רווקות הנמצאים בפנימיות מדליקים נרות שבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת
מתי הזמן הכי טוב להדליק נרות שבת, האם כלה מברכת שהחיינו על הדלקת נרות בפעם הראשונה ועוד...
קטגוריה: הלכות שבת
תשובה על השאלה: באיזה שמן ונרות עדיף להדליק נרות שבת, ומה הסגולה למהדרין בהדלקת נרות שבת קודש.
קטגוריה: הלכות שבת
תשובה על השאלה: האם מותר להדליק נרות שבת בברכה על מנורת חשמל ובאלו מנורות אי אפשר לברך. ומה עדיף יותר?
קטגוריה: הלכות שבת
תשובה על השאלה: כמה נרות צריכים להדליק בערב שבת, והאם יש איסור להוסיף על כמות הנרות?
קטגוריה: הלכות שבת
תשובה על השאלה: סגולה גדולה ומיוחדת בהדלקת נרות שבת, להתפלל על כל מה שאנו צריכים ובמיוחד על זרע קודש ובנים צדיקים וקדושים.
קטגוריה: הלכות שבת
האם לאחר שאישה הדליקה נרות שבת כבר אסור לה לעשות מלאכות בשבת, מתי הזמן הנהוג להדליק נרות שבת והיכן מניחים את נרות השבת.
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 1 מתוך 2