הרב בנימין מועלם

הרב בנימין מועלם

האברך החשוב בנימין מועלם בקי בהלכות ומתוך היקף ידיעותיו מסביר ומבאר בפשטות ובפרטות את הלכות שבת המורכבות. בתוך הסבר מופשט זה מכניס הרב בנימין מועלם עשרות סברות פוסקים אם זאת מדגיש את ההלכה הברורה למעשה ללא שום ספק.
שני, 19 יוני 2017 15:28

שימוש בשקית תה בשבת

האם מותר להשתמש בשקית תה בשבת ואין בזה חשש בורר, שהרי תה נמצא בתוך שקית קטנה ואינו מתערבב עם המים, ומה הדין בסיום הכנת התה להוציא את השקית מהכוס?
המשך לדיני בורר אוכל בשבת, האם מותר להשתמש בקומקום תה שיש בו רשת פנימית לסינון מזיגת התה שכך לא יתערבבו עם המים או שאסור מדין בורר.
רביעי, 14 יוני 2017 15:20

שימוש בקומקום תה בשבת

המשך לדיני בורר אוכל בשבת, האם מותר להשתמש בקומקום תה שיש בו רשת פנימית לסינון מזיגת התה שכך לא יתערבבו עם המים או שאסור מדין בורר.
ראשון, 28 מאי 2017 21:31

שימוש בסכום בשבת

המשל לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר להשתמש בסכו"ם ואין בזה חשש בורר כגון שאוכלים אם המזלג והנוזלים נשפכים לצלחת?
שלישי, 16 מאי 2017 15:12

מתי מותר לברור בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, באיזה מקרים יהיה מותר לברור בשבת ואין בזה איסור דאורייתא וגם לא איסור חכמים.
שלישי, 09 מאי 2017 08:28

הקדמה למלאכת בורר

הקדמה למאלכת בורר, מתי אני מתחייב במלאכת זו מן התורה. אלו דברים אסור לברור בשבת ואלו דברים מותר לברור בשבת.
שלישי, 28 פברואר 2017 18:27

לברור אוכל בניפוח

המשך לדיני זורה, האם מותר לברור פסולת מאוכל על ידי ניפוח או בכל דרך שעל ידי הרוח או שאסור רק בתנאים המותרים לברור.
שני, 13 פברואר 2017 15:41

הקדמה למלאכת זורה

הקדמה למלאכת זורה, מה גדר המלאכה ומה היו עושים איתה במשכן, וכן הרחבה בגדר המלאכה השונה בשאר המלאכות.
שני, 16 ינואר 2017 18:05

שימוש עם מגבונים בשבת

המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, האם מותר להשתמש עם מגבונים לצורך ניקוי תינוק וכן אדם רגיל או שאסור שיש בזה איסור סוחט המים שבמגבון.
שלישי, 03 ינואר 2017 10:44

שימוש עם ספוג בשבת

המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, האם מותר להשתמש עם ספוג לניגוב מים בשבת ופירוט לדיני סחיטת ספוג באיזה אופנים מותר.
עמוד 4 מתוך 11