הרב בנימין מועלם

הרב בנימין מועלם

האברך החשוב בנימין מועלם בקי בהלכות ומתוך היקף ידיעותיו מסביר ומבאר בפשטות ובפרטות את הלכות שבת המורכבות. בתוך הסבר מופשט זה מכניס הרב בנימין מועלם עשרות סברות פוסקים אם זאת מדגיש את ההלכה הברורה למעשה ללא שום ספק.
רביעי, 14 נובמבר 2012 15:56

הכנות לשבת ושתים מקרא

המשך הכנות לכבוד שבת ותחילת הלכות שתים מקרא ואחד תרגום
חמישי, 08 נובמבר 2012 15:48

מלאכה בערב שבת

דיני מלאכות הנעשות בערב שבת, סעודה, ועוד דברים הנצרכים לערב שבת
חמישי, 01 נובמבר 2012 15:36

הכנות לשבת

דיני ערב שבת והכנות לשבת, מה מותר לעשות בערב שבת ומה אסור
חמישי, 25 אוקטובר 2012 15:31

הקדמה למצוות השבת

מהי השבת וכמה חשובה היא לפני השם שניתנה לנו.
עמוד 11 מתוך 11