הרב בנימין מועלם

הרב בנימין מועלם

האברך החשוב בנימין מועלם בקי בהלכות ומתוך היקף ידיעותיו מסביר ומבאר בפשטות ובפרטות את הלכות שבת המורכבות. בתוך הסבר מופשט זה מכניס הרב בנימין מועלם עשרות סברות פוסקים אם זאת מדגיש את ההלכה הברורה למעשה ללא שום ספק.
ראשון, 11 אוגוסט 2013 11:31

תפילת מעין שבע

הלכות תפילת מעין שבע בשבת, טעמו ואמירתו.
חמישי, 07 פברואר 2013 18:10

קבלת שבת

דיני קבלת שבת, קריאת שיר השירים ופרק במה מדליקין. מתי קוראים ומה הסדר ומתי לא קוראים.
חמישי, 31 ינואר 2013 18:08

תפילת מנחה

תחילת הלכות תפילות שבת, דיני מנחה בערב שבת, מתי מקבלים שבת ומתי אפשר להתפלל מנחה של ערב שבת.
חמישי, 24 ינואר 2013 18:05

הלכות הדלקת נרות ג

סיום הלכות הדלקת נרות: דיני הנרות בשבת, והלכות שביתת כלים בשבת.
חמישי, 17 ינואר 2013 18:03

הלכות הדלקת נרות המשך

המשך דיני הדלקת נרות, זמן ההדלקה ומתי מברכים על הנרות לפני ההדלקה או אחרי?
חמישי, 10 ינואר 2013 18:00

הדלקת נרות שבת

הלכות ודיני נרות שבת, מתי להדליק וכיצד
רביעי, 26 דצמבר 2012 17:56

הטמנה בערב שבת

הלכות הטמנת מאכלים בערב שבת באופן המותר והאסור.
שני, 17 דצמבר 2012 17:53

המשך חזרה בשבת

המשך הלכות ודיני החזרת מאכלים בשבת
שני, 10 דצמבר 2012 17:50

חזרה בשבת

דיני חזרה מאכלים בשבת ע"ג פלטה או אש
רביעי, 05 דצמבר 2012 17:46

שהייה בערב שבת

התחלת ההלכות לשהיית תבשיל בערב שבת על פלטה וגז
עמוד 11 מתוך 12