הרב בנימין מועלם

הרב בנימין מועלם

האברך החשוב בנימין מועלם בקי בהלכות ומתוך היקף ידיעותיו מסביר ומבאר בפשטות ובפרטות את הלכות שבת המורכבות. בתוך הסבר מופשט זה מכניס הרב בנימין מועלם עשרות סברות פוסקים אם זאת מדגיש את ההלכה הברורה למעשה ללא שום ספק.
ראשון, 26 אוגוסט 2018 15:09

הכנת גבינה ויוגורט בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת מה הדין להכין גבינה או יוגרט בשבת והאם יש הבדל בין הכנת גבינה להכנת יוגרט.
רביעי, 20 יוני 2018 23:02

ברירה בשני מיני דגים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל שהוא שני מיני כגון דני סוגי דגים וכן מה הדין לברור חלקי עוף האם הם נחשבים למין אחד או כמה מינים.
רביעי, 06 יוני 2018 15:15

לברור אוכל לאחרים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל לאנשים אחרים או שיש בכך איסור, ומה הדין כשמגיעים אורחים האם מותר לברור להם יותר ממה שיאכלו או שאסור.
סיכום לדין האם מותר לברור את העצמות של הבשר או הדגים מן האוכל לדעת פוסקי דורנו או שיש בכך איסור?
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים לפני הסעודה או באמצע הסעודה?
ראשון, 18 מרס 2018 15:37

הסרת עצמות מהאוכל חלק ב

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים, ומה הדין בעצמות קטנות מאוד?
שלישי, 13 מרס 2018 15:35

הסרת עצמות מהאוכל

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים, ומה הדין בעצמות קטנות מאוד?
חמישי, 15 פברואר 2018 15:23

שטיפת עלי ירק בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לשטוף את עלי החסה במים ומה הדין בלהשרות אותם בקערה עם מים וסבון. האם יש הבדל בדין בין חסלט לחסה ערבית?
חמישי, 08 פברואר 2018 15:02

שטיפת פירות בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לשטוף פירות בשבת כדי להוריד מהם את הלכלוך תחת זרם מים ומה הדין בשטיפת פירות כדי לנקותם מחמת הריסוס, ועוד שאר דיני שטיפת הפירות.
שני, 05 פברואר 2018 19:30

להשרות פירות במים

המשל לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר להשרות פירות המלוכלכים באבק במים ואין בכך חשש בורר או שיש איסור, ומה הדין לשטוף פירות תחת זרם מים?
עמוד 2 מתוך 11