המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, האם מותר להשתמש עם מגבונים לצורך ניקוי תינוק וכן אדם רגיל או שאסור שיש בזה איסור סוחט המים שבמגבון.
קטגוריה: מלאכות שבת
המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, ובפירוט על סחיטת ירקות הכבושים והשלקות, האם מותר לסוחטם או לא?
קטגוריה: מלאכות שבת
המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת, פירוט רחב כיצד מותר לסחוט פירות ובאלו מקרים אסור לסוחטם.
קטגוריה: מלאכות שבת
המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת ופירוט רחב על איזה פירות חייב משום סוחט, ומה הדינים לפירות שבזמן הפוסקים היו לא רגילים לסוחטם ובזמננו יש רגילות לסוחטם.
קטגוריה: מלאכות שבת