בהמשך לדיני מלאכת בורר נמשיך בפרטי הדין, האם מותר לברור חפץ או מאכל לחברו כדי שישתמש איתו יותר מאוחר שאין הוא צריך אותו עכשיו, או שיש איסור ובזמן שיצרך נברור את החפץ.
קטגוריה: מלאכות שבת
הקדמה למלאכת זורה, מה גדר המלאכה ומה היו עושים איתה במשכן, וכן הרחבה בגדר המלאכה השונה בשאר המלאכות.
קטגוריה: מלאכות שבת
המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, ופירוט רחב על סחיטת לימונים בשבת כיצד מותר ואיזה אופנים אסור לסחוט לימונים.
קטגוריה: מלאכות שבת