בהמשך לדיני מלאכת בורר נמשיך בפרטי הדין, האם מותר לברור חפץ או מאכל לחברו כדי שישתמש איתו יותר מאוחר שאין הוא צריך אותו עכשיו, או שיש איסור ובזמן שיצרך נברור את החפץ.
קטגוריה: מלאכות שבת
המשל לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר להשתמש בסכו"ם ואין בזה חשש בורר כגון שאוכלים אם המזלג והנוזלים נשפכים לצלחת?
קטגוריה: מלאכות שבת