הרב אשר קובלסקי

הרב אשר קובלסקי

מגיד מישרים - הרב אשר קובלסקי - בשיעוריו הנפלאים מרתק את שומעיו, ואנו זכינו לשמוע מהסיפורים המרתקים הנאמרים בשיעור השבועי.

pnini
ראשון, 22 ינואר 2017 08:24

להרגיש בצער הזולת

סיפור מדהים על רבי חיים מבריסק שלא היה מוכן לעלות על יצועיו כל עוד יש יהודי בעיירה שמרגיש צער.
ראשון, 22 ינואר 2017 08:18

נשיאה בעול

נלמד ממשה רבינו, שזכה להיות הנביא הגדול של עם ישראל בזכות דבר אחד - נשא בעול עם אחיו היהודים והצטער בצערם.
ראשון, 15 ינואר 2017 08:22

מהפך חיים בשתי דקות

בכוחנו לקרב יהודי לאביו שבשמים ע"י מילה אחת טובה או חיוך אחד, שיכול לגרום לכל יהודי מהפך בחייו.
ראשון, 15 ינואר 2017 08:19

בזכות חיוך אחד

איזה מהפך גדול אפשר לעשות בחיי החבר בזכות חיוך אחד אתה יכול להציל עולם מלא.
ראשון, 15 ינואר 2017 08:15

מילה טובה

מה יותר טוב, לתת למישהו כוס חלב קר באמצע יום קייצי או לומר לו מילה טובה...
שני, 09 ינואר 2017 11:59

לבטל שידוך

סיפור מבהיל על הגאון רבי עקיבא איגר שהיה מוכן לוותר על שידוך והעיקר לא לבייש שני יהודים.
שני, 09 ינואר 2017 11:54

תגלית מתוך הכלא

כמה חשוב להזהר בכבוד הזולת, שאפילו מה שנראה לנו שלא באשמתנו אנו יכולים להענש על כך בחומרה.
שני, 09 ינואר 2017 11:40

כבוד הזולת

כמה חשוב לגדול כבוד לזולת ולא לביישו ואף אם זה יעלה לנו במאמצים נפשיים - הכל שווה זאת.
ראשון, 01 ינואר 2017 10:15

הגמרא של לייבלה

מה עושים שצריך לקנות גמרא לילד ואין כסף... אם הרבה רצון ואהבת תורה הילדים רואים מה באמת חשוב לנו בחיים.
ראשון, 01 ינואר 2017 10:10

לרצות באמת

סגולה גדולה מהחזון איש - כיצד ניתן לזכות לילדים צדיקים? רק אם נרצה באמת.
עמוד 29 מתוך 32