כמה חשובה הקדושה של האדם, כי אם אין בו ריח קדושה אין כל מצוותיו נחשבות למאומה.
קטגוריה: קדושת האדם
המצוה החשובה ביותר שכל המצוות בתורה נמדדות לפי קדושת האדם היא 'קדושים תהיו' - מובדלים מהבלי העולם!
קטגוריה: קדושת האדם
כלי המשחית שעוד לא נברא מימות בריאה העולם הוא האינטרנט שהורס ומחריב בתים ומשפחות.
קטגוריה: קדושת האדם
כיצד אישה זוכה לעולם הבא? רק בזכות הצניעות שבה, ואם היא שומרת על צניעותה היא צוחקת אפילו למלאך המוות.
קטגוריה: קדושת האדם
כמו שברכב יש מנורות בטיחות כך גם אצל האדם יש סימנים המראים את המצוות והעברות שהוא עושה.
קטגוריה: קדושת האדם
השראת השכינה נמצאת רק במקום שיש קדושה, אך במקום טומאה השכינה מסתלקת והולכת.
קטגוריה: קדושת האדם
הקדושה של האדם תלויה בכל אבר בגוף ואפילו בעניני דיבור האדם.
קטגוריה: קדושת האדם
הילולת מרן ה"אור החיים" הקדוש, איך אדם זוכה להיות מלך? רק אם הוא יהיה עבד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!
קטגוריה: הילולת צדיקים
סיום סדרת קדושת האדם, האדם והקדושה הם כמו יהלום של מליון קארט שצריך לשמור מכל משמר.
קטגוריה: קדושת האדם
פתיחה לסדרת הרצאות של קדושת האדם, כיצד ניתן להשתנות ולשבור יצרים ותאוות - רק ע"י לימוד מוסר או ע"י שמיעה של דרשה.
קטגוריה: קדושת האדם
עמוד 9 מתוך 10