תשובה על השאלה: מה הדין אם כל הלילה השארתי משקה שהוא היה גלויי, האם יש איסור לשתות ממנו מחשש רוח רעה ושאר מזיקים, או שהיום אין זה נוהג?
תשובה על השאלה: האם מותר בשמחות כמו חתונה בר מצווה לעשות בר של פירות ולפסל עליהם איורים או שמות, ואת מה שמוציאים מהפרי בגלל הפיסול לזרוק לפח?
השבת משפיעה על האדם שפע של ישועות ברוחניות ובגשמיות, אולם כיצד אנו יכולים לזכות לקבל את אותו שפע.
קטגוריה: מבט לחיים
תשובה על שאלה באתר: האם מותר לכרוך מטפחת של ספר תורה מסביב לבטנה של אישה מעוברת לשמירה מהפלה?
תשובה על השאלה: איך אני יכול לעשות נחת רוח לנפטר הנמצא בעולם האמת, ומה המעלה והסדר בקניית תשמישי קדושה.
לא רק בחנוכה נלחמנו עם היוונים אלא בכל דור אנו נלחמים עם מלחמת הקדושה מול הטומאה.
קטגוריה: חגים ומועדים
התורה הקדושה היא לא סתם מקצוע חולין אלא היא אורות עליונים שהקב"ה הטמיע בתוכה ומי שלומד בה זוכה להרגיש את אותם אורות קדושים.
קטגוריה: דברי הרב
כל מי שמקריב מעצמו למען הקדוש ברוך הוא - בסופו של דבר הכל משתלם והקב"ה משלם לכל אחד את השכר שלו.
קטגוריה: קדושת האדם
כמה שהאדם יותר קדוש הגוף שלו והנשמה שלו מזוככים יותר והוא זוכה להיות יותר קרוב לקב"ה.
קטגוריה: קדושת האדם
כמה חמור שאדם מנבל את פיו שעל ידי כך מביא צרות על העולם. וכל המקלל את חברו סופו שקללתו תחול עליו או על זרעו.
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 4 מתוך 10