אוי לנו שאנחנו נראים כמו מרכבה שגוי מצרפת מושך בחוטים ומחליט לנו איזה בגדים אנו נלבש...
קטגוריה: קדושת האדם
כמה חשובה הקדושה של האדם, כי אם אין בו ריח קדושה אין כל מצוותיו נחשבות למאומה.
קטגוריה: קדושת האדם
המצוה החשובה ביותר שכל המצוות בתורה נמדדות לפי קדושת האדם היא 'קדושים תהיו' - מובדלים מהבלי העולם!
קטגוריה: קדושת האדם
כיצד אישה זוכה לעולם הבא? רק בזכות הצניעות שבה, ואם היא שומרת על צניעותה היא צוחקת אפילו למלאך המוות.
קטגוריה: קדושת האדם
השראת השכינה נמצאת רק במקום שיש קדושה, אך במקום טומאה השכינה מסתלקת והולכת.
קטגוריה: קדושת האדם
עמוד 7 מתוך 7