אלו מצוות ואיסורים בתורה תלויות במצוות הצניעות. ומוסר מדברי רבותנו הראשונים והאחרונים.
קטגוריה: הלכות יחוד
כמו שלאיש יש יצר הרע בלימוד התורה כך לאישה יש יצר הרע בצניעות שלה וכך גם השכר שלה גדול מאד.
קטגוריה: דברי הרב
סיפור מצמרר של הנערה סוליקה בזמן האנקויזיציה בספרד שבחרה למסור נפשה על קידוש השם בצניעות ובקדושה.
קטגוריה: נקודה למחשבה
הרצאה נדירה על קדושת העיניים וצניעות בת ישראל, עם סיפור מרגש עד דמעות של הנערה סוליקה בספרד.
קטגוריה: קדושת האדם
כל השכר של האדם בעולם הזה הוא נמדד לפי כמה הוא הקריב מעצמו לשמור על קדושת החיים.
קטגוריה: קדושת האדם
פנחס שפעמה בו קנאת השם זכה לגדולה עצומה בזכות שהפריש את העם מאיסורים של קדושה וצניעות.
קטגוריה: קדושת האדם
העבירה היא כמו אש, ומאש בורחים ורצים הכי מהר שאפשר, כי כל שניה אפשר להכוות קשות...
קטגוריה: קדושת האדם
אמר הקב"ה אם אתם קדושים - אתם שלי, אבל אם אתם לא קדושים - אתם של נבוכדנצר וחבריו.
קטגוריה: קדושת האדם
האדם שמח כאן בעולם הזה ועושה ככל העולה על ליבו, אך בשניה אחת הוא יכול להעלם ואין הוא מוכן ליום הדין.
קטגוריה: קדושת האדם
כשהאישה צנועה גם בבית, היא מביאה את כל הברכות והשפע אל הבית ובעלה וילדה מתברכים בזכותה.
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 4 מתוך 7