בואו לעשות ליל הסדר עם הרב דניאל זר, הלכות ערב פסח וערב פסח, כיצד עושים את ליל הסדר לפי ההלכה בצורה הטובה ביותר.
קטגוריה: חגים ומועדים
ישנו יסוד גדול לעבודת ה', לדעת שמידת הגאווה היא מידה חזקה מאוד ששולטת בנו. אבל מימי פסח אנו למדים את האמונה והביטחון בה' יתברך.
קטגוריה: מעגל השנה
הלכות ליל הסדר ודינים שונים שליל הסדר חל בשבת, דיני שתיית ארבע כוסות, דיני הסבה ואכילת המצות.
קטגוריה: מועדים
הלכות הכשרת המטבח לפסח, סוגי ההכשרים וכיצד מכשירים כל סוג, דיני מכירת חמץ.
קטגוריה: מועדים
מדוע נקבע חג שביעי של פסח, קריעת ים סוף וביאור שירת הים.
קטגוריה: מועדים
סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, והניסים הגדולים שנעשו לבני ישראל ביום צאתם מארץ מצרים.
קטגוריה: מועדים
דיני הכשרת כל כלי המטבח השונים לפסח לפי סדר האלף בית.
איך מכשירים שיש וכיור לפסח? מה דינם של זכוכית? ומה דינם של כלי פורצלן?
כללים בהכשרת הכלים לפסח, וסוגי הכשרת הכלים- ליבון באש, הגעלה בכלי ראשון.
ביאור ההגדה של פסח, ירידת עם ישראל למצרים, קושי השעבוד ולידת משה רבנו.
קטגוריה: מועדים
עמוד 3 מתוך 4