ישנו יסוד גדול לעבודת ה', לדעת שמידת הגאווה היא מידה חזקה מאוד ששולטת בנו. אבל מימי פסח אנו למדים את האמונה והביטחון בה' יתברך.
קטגוריה: מעגל השנה
הלכות ליל הסדר ודינים שונים שליל הסדר חל בשבת, דיני שתיית ארבע כוסות, דיני הסבה ואכילת המצות.
קטגוריה: מועדים
הלכות הכשרת המטבח לפסח, סוגי ההכשרים וכיצד מכשירים כל סוג, דיני מכירת חמץ.
קטגוריה: מועדים
מדוע נקבע חג שביעי של פסח, קריעת ים סוף וביאור שירת הים.
קטגוריה: מועדים
סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, והניסים הגדולים שנעשו לבני ישראל ביום צאתם מארץ מצרים.
קטגוריה: מועדים
דיני הכשרת כל כלי המטבח השונים לפסח לפי סדר האלף בית.
איך מכשירים שיש וכיור לפסח? מה דינם של זכוכית? ומה דינם של כלי פורצלן?
כללים בהכשרת הכלים לפסח, וסוגי הכשרת הכלים- ליבון באש, הגעלה בכלי ראשון.
ביאור ההגדה של פסח, ירידת עם ישראל למצרים, קושי השעבוד ולידת משה רבנו.
קטגוריה: מועדים
הלכות מכירת חמץ, האם מוכרים את הכלים של החמץ לגוי בפסח? איפה אפשר לקנות חמץ אחר הפסח? האם מותר לאכול אורז וקטנית בפסח?
עמוד 3 מתוך 4