סיפור מרגש ומצמר על אכילת מצה בתקופת השואה האיומה, איך מסרו נפש לקיים את המצווה וזכות לאכול מצה בליל הסדר.
קטגוריה: הלקח שבסיפור
אחת מהמצוות החשובות בליל הסדר היא והגדת לבניך, צריכים אנו ללמד ולספר לילדים את יציאת מצרים איך וכיצד עושים את זה?
קטגוריה: מעגל השנה
איסור מהתורה להשאיר חמץ בפסח ברשותינו ולכן יש חובה למכור את החמץ שנישאר אלינו לגוי, כיצד עושים את המכירה ומתי?
קטגוריה: חגים ומועדים
בפסח יש חובה להסיב בשתיית הכוסות ואכילת המצה, למי יש את החובה להסיב וכיצד אנו מקיימים את זה?
בליל י"ד צריכים לבדוק את החמץ בבית לאור הנר ולחפש בפינות ובסדקים אפילו פירורים קטנים, באיזה נר מותר לבדוק ואת פירטי הבדיקה?
איזה דברים ומוצרים אנו צריכים הכשר לפסח ואילו דברים אינם צריכים הכשר לפסח כלל ומותרים בשימוש בימי הפסח.
כיצד אנו מכשירים את המטבח לפסח את התנור המיקרוגל והשיש כדי שיהיה אפשר להתשתמש בהם בפסח, ללא חשש חמץ.
איזה כלים כשרים לפסח ואילו כלים אסורים להשתמש בפסח וכיצד אנו מכשירים את הכלים כדי להשתמש איתם בפסח.
מצווה גדולה לעזור לעניים במיוחד בחג הפסח שאנו אומרים בהגדה כל מי שרוצה לבוא ולאכול יבוא ויאכל, וכמו שאומרי המדרש עיניהם של העינים מחכים להגדה.
בואו לעשות ליל הסדר עם הרב דניאל זר, הלכות ערב פסח וערב פסח, כיצד עושים את ליל הסדר לפי ההלכה בצורה הטובה ביותר.
קטגוריה: חגים ומועדים
עמוד 2 מתוך 4