האם נשים חייבות לקרוא את כל סדר ההגדה, ומתי מגלים את המצה ומתי מגביהים את הכוס השניה, וסדר שפיכת היין באמירת עשרת המכות.
דיני הקידוש וטיבול הכרפס, וסדר חציית המצות.
מה צריך להניח בקערת ליל הסדר, כיצד יש לנקות את החסה, ואיזה חסה עדיף לקחת, באיזה מצה ויין יוצאים ידי חובה בליל הסדר?
כמה צריך לשתות בליל הסדר כדי לצאת ידי חובה, על איזה צד צריכים להסב, והאם אשה חייבת להסב?
עמוד 2 מתוך 2