סיפור מדהים על התגברות עצומה של אברך שיכל לקבל ירושה של מליונים אך כיון וההלכה קבעה שאסור החליט לוותר.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
תשובה על השאלה: מי צריך לתת זכר למחצית השקל וכמה השיעור, ולמה אנו עושים זאת כל שנה?
סיפור מרגש כיצד זכה אדם שהגיע לתחתית לעלות בחזרה על דרך המלך ולזכות בעושר מופלג ששמו נודע בשערים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מי שמחזיק תורה התורה עוזרת לו ושולחת לו ברכה בכל עסקיו ובכל מעשה ידיו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
האם באמת החרדים מממנים את עולם החילוני, האם באמת החרדים לא עובדים ומזיקים בכך למדינה...
קטגוריה: נקודה למחשבה
גדולים הצדיקים שיכולים לפסוק בדיני ממונות בין יהודים בדרך הטובה ביותר...
קטגוריה: סיפורי צדיקים
מי שמחפש כסף קל יכול למצוא את עצמו בסופו של דבר מתקרב לבורא העולם...
קטגוריה: סיפורים מהחיים
סיפור מדהים על רבי יחזקאל לנדא מחבר ספר הנודע ביהודה, על חוכמתו ותבונתו הרבה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
מהי שמיטת כספים ומה זה פרוזבול, ומה הדין אדם שהלוה לחברו בסתם באמצע חודש אלול האם צריך לרשום פרוזבול?
קטגוריה: שנת שמיטה
רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.
קטגוריה: פרקי אבות
עמוד 3 מתוך 4