תפילת השל"ה הקדוש לזכות לילדים צדיקים, נוהגים לאומרה בכל עת ובפרט בחודש סיוון שהוא חודש מתן תורה.
קטגוריה: תפילות וסגולות
עמוד 3 מתוך 3