יסוד בבין אדם לחבריו במיוחד לימי ספירת העומר. מעלה גדולה היא מידת הויתור אבל מעלה עוד יותר גדולה במידה זו שמי שמוותר לחבירו אבל במקום שנראה שהוא יפסיד צריך לדעת שמויתור לא מפסידים
קטגוריה: שיחת השבוע
בכל אדם צריך לוותר מעצמו, להתקרב להשם ולחיות חיים של קדושה.
קטגוריה: רבנים אורחים
מפרשת ויצא רואים כמה כח של הויתור שכל מי שמותר השם משלם לו שכרו.
קטגוריה: רבנים אורחים
סיפור שסיפר דיין לשני אנשים שבאו לדין תורה על שני משפחות שהתגוררו באותו בניין משפחה אחת עשירה ומשפחה אחת עניה ולאן הגיעו התוצאה של הקנאה באחת המשפחות ולאן הגיעו התוצאות של הויתור והעברת כעסים למשפחה השניה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
עמוד 2 מתוך 2