סיפור מדהים הממחיש לנו כמה גדולה מעלת השתיקה וכיצד לעולם אדם לא מפסיד מויתור.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
סיפור מחזק ומרגש כיצד זכה יהודי להינצל וקיבל את חייו במתנה בזכות קבלה שקיבל על עצמו ועמד בה.
קטגוריה: הלקח שבסיפור
אף על פי שהקב"ה רחום וחנון אולם אין הוא מוותר על אף עבירה ואפילו לא על עבירה קלה שבקלות.
קטגוריה: יהדות
כיצד זכתה רחל אימנו לבסוף לבן כמו יוסף הצדיק, מה הייתה צריכה לקריב למען מטרה זו?
קטגוריה: מבט לחיים
סיפור מרתק שממחיש לנו כמה חזק כוחו של ויתור שבזכותו ניתן לזכות להנצל ממוות.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
אדם שמוותר לחברו לעולם לא מפסיד, גם אם הויתור קשה והנסיון לא פשוט צריך לזכור שמויתור לא מפסידים.
קטגוריה: מבט לחיים
סיפור עוצמתי המלמד אותנו על חשיבות של ויתור, שכל מי שמוותר לא מפסיד אלא מקבל. ולפעמים רואים זאת לאחר כמה זמן את הישועה הגדולה.
קטגוריה: הלקח שבסיפור
יסוד גדול יש לנו ללמוד מאמהותינו הקדשות, אדם הרוצה לקבל משהו מבורא עולם אשר הוא מעל הטבע והשיגרה, יעשה חסד עם השני ויוותר שזה מעל הטבע השגרתי של האדם וכך יוכל לזכות לישועות.
קטגוריה: פסק זמן
מדוע בחר ילד לנטוש את משפחתו באמצע מלחמה? סיפור מרגש עד כמה גדול כוחו של ויתור שבזכותו זוכים לחיים...
קטגוריה: סיפורים מהחיים
סיפור מרגש הממחיש לנו כי מי שמוותר ולא גורם למחלוקת זוכה אף בעתיד לדברים גדולים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
עמוד 1 מתוך 2