המשך הלכות שתים מקרא ואחד תרגום, דינים והנהגות.
קטגוריה: ערב שבת
המשך הכנות לכבוד שבת ותחילת הלכות שתים מקרא ואחד תרגום
קטגוריה: ערב שבת
דיני מלאכות הנעשות בערב שבת, סעודה, ועוד דברים הנצרכים לערב שבת
קטגוריה: ערב שבת
דיני ערב שבת והכנות לשבת, מה מותר לעשות בערב שבת ומה אסור
קטגוריה: ערב שבת
מהי השבת וכמה חשובה היא לפני השם שניתנה לנו.
קטגוריה: ערב שבת
עמוד 92 מתוך 92