מתי הכי טוב לישון ביממה וכמה זמן, מהו זמן חצות ומה מעלתו? דיני תיקון חצות ומנהגיו.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
הלכות קריאת דברי תורה במקומות מטונפים או מול ערווה וכיוצא, ושאר הלכות קדושה.
קטגוריה: תפילת שחרית
לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב - מנהגי יום זה.
הלכות ודיני צום תשעה באב, חמישה עינויים האסורים, תפילות ומוצאי תשעה באב.
הלכות ומנהגי ערב תשעה באב, סעודה מפסקת ותחנון.
הלכות ודינים לצום תשעה באב, סדר סעודה מפסקת, חמישה עינויים האסורים בתשעה באב וסדר התפילה.
הלכות שמירה בזמן הנחת תפילין, היסח דעת ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
דיני תספורת, בגדים מכובסים, ולבישת בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב.
הלכות ומנהגים הנוהגים מראש חדש אב בתשעת הימים.
סיום הלכות קריאת שמע, האם מותר להפסיק בין הפרקים, היכן מותר לקרוא קריאת שמע והיכן אסור.
קטגוריה: תפילת שחרית
עמוד 82 מתוך 89