מה זוכה מי שמבטל את כל הרצונות שלו כלפי הקב"ה - האם הוא מפסיד משהו בחייו....
קטגוריה: דברי הרב
כמה חמורת מצוות השבת, שאפילו אדם יעשה צדקות כל ימי חייו ויחזיק את כל עולם התורה לא ינצל מיסורים אם לא ישמור את השבת.
קטגוריה: דברי הרב
כיצד נהפוך את התפילות שלנו לאמצעי של שמחה, כיצד נשבור את המסכים שמפריעים לתפילותינו להתקבל...
קטגוריה: מבט לחיים
מה יכול לחבר אותנו אל הקב"ה - רק עמל ויגיעת התורה תביא אותנו לחיבור האמיתי.
קטגוריה: רבנים אורחים
כמה חשוב לשמוח בכל מצווה קטנה בפרט בימי חנוכה הקדושים לעשות עסק מכל מצווה בפני הילדים.
קטגוריה: מבט לחיים
מה הדבר החשוב ביותר שהקב"ה מצפה מאיתנו - לומר תודה ולהכיר על הטובות שהוא גומל לנו.
קטגוריה: מבט לחיים
כל יום אנו מתפללים שלוש תפילות בקר צהריים וערב. מי תיקן את התפילות האלו. ומה החיוב להתפלל לה' יתברך. והאם יש מעלה בתפילה?
קטגוריה: מושג יהודי
כמה גדולה היא השבת ששומרת על עם ישראל, מתנה זו נתן לנו הקב"ה כי הוא אוהב אותנו ורוצה שיהיה לנו טוב ביום השבת, לכן אנו צריכים לכבד את השבת ולשומרה.
מפרשת השבוע אנו למדים שאין לנו לומר "איך לא קיבלנו הרי התפללנו כבר פעם אחת", אלא צריכים להבין שלכל בקשה יש לה כמות של תפילות שצריכים להתפלל כדי לקבלה.
כל מהלך חיי העולם הזה אין הקב"ה נותן לאדם עונש אלא אם כן ראוי הוא לכך ואין הקב"ה נותן דין לאדם בלא שראוי לקבל את הדין
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 1 מתוך 3