איך מקריבים היום קורבן

מאת: 
קטגוריה: 60 שניות
ת. פרסום: 02 יוני 2020
משחרב בית המקדש אין לנו הקרבת קורבנות, כיצד נוכל לקיימם בזמנינו. אומרים חז"ל "ונשלמה פרים שפתינו" שהתפילה היא כנגד הקורבנות.
  • תפילה
  • הרב צח ויאה
  • תש"פ
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/60/80/Nefesh/Korbanot.mp4