למה התורה לא ניתנה גם לגויים

מאת: 
ת. פרסום: 06 מרס 2019
תשובה לשאלה: אם התורה היא טובה ומתוקה למה היא לא ניתנה גם לגויים וניתנה רק לעם ישראל העם המובחר מכל האומות.
  • תורה ומצוות
  • הרב חגי כהן
  • תשע"ט
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/79/ToraLagoyim.mp4