ניסיונות והתמודדויות

מאת: 
ת. פרסום: 24 ינואר 2018
תשובה על השאלה: מה אני עושה אם אני מתחזק ומקבל על עצמי להיות קרוב לה' יתברך, אבל למרות הכל אני נופל ומתרחק?
  • מוסר וביקורת
  • הרב חגי כהן
  • תשע"ח
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/78/Nisyonot.mp4